Lectures about the New World

13 May till 25 June 2015

During the exhibition Workshop for the New World Bureau Europa will organise lectures that support the ideas of the makers of the exhibition.

Please note: All lectures, except for the one of Tsjalling Swierstra and Bernd Kapeller will be in Dutch

Wednesday 13 May, 20:00 – 22:00

Onderwijs en Ambacht
Rineke van Daalen en Michiel van Poecke

In haar boek Het VMBO als Stigma bekijkt Rineke van Daalen de ontstaansgeschiedenis van het VMBO en de interacties in de klas. De spanning die telkens terugkeert is die tussen denken en doen, tussen theoretisch en praktisch onderwijs. Die oude tegenstellingen blijken diep verankerd in onze cultuur. Ze werken niet alleen door in de beoordeling van schoolprestaties, maar ook in het zelfbeeld van de leerlingen. 

Moderator: Saskia van Stein

Wednesday 20 May, 20:00 – 22:00

De Waarde van Niet-Bouwen door Tim Vekemans
Respondenten: Luc Deleu (kunstenaar, architect en stedenbouwkundige) en Marc Schepers (CEO CityDepot).

Tim Vekemans van RE-ST - een atelier voor architectuur en onderzoek dat hij samen met Dimitri Minten heeft opgericht - geeft de lezing 'Waarde van het niet-bouwen' De lezing is een presentatie van het gelijknamige onderzoeksproject dat ingaat op de vraag van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om maatschappelijke en economische ontwikkelingen te koppelen aan architectuur, stedenbouw en andere ruimtelijke ingrepen.

Nederland worstelt sinds 2008 met een economische crisis en Vlaanderen werkt zich almaar dieper in een ruimtelijke crisis. RE-ST, i.s.m. onderzoeksgroep ArcK (Uhasselt), Topotronic en Fakton, stelt dat een mogelijk antwoord ligt in het tastbaar maken van de winst van het niet-bouwen. In plaats van altijd te kiezen voor Nieuwbouw, zullen stedenbouwkundigen en architecten zich moeten richten op het bestaande patrimonium om tot meer kwaliteit te komen.

Tijdens de presentatie van het onderzoek door RE-ST zullen Luc Deleu (kunstenaar, architect en stedenbouwkundige, T.O.P Office) en Marc Schepers (CEO CityDepot) aanvullen met persoonlijke reflecties op het onderzoek en aanzetten tot debat.

Moderator: Saskia van Stein

Wednesday 27 May, 20:00 – 22:00

Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap
Keynote lecture René Boomkens

Hedendaagse stedelijke sentimenten wijzen op een verlangen naar lokaliteit; een eerlijke, duurzame en meer betekenisvolle wereld. Maar is er in de mondiale cultuur nog plek voor zo’n begrensde ruimte?

Boomkens is hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, en schreef uitvoerig over kunst, stedelijke ontwikkeling en globalisering.

Wednesday 3 June, 20:00 – 22:00

Werk, lokaliteit en proces
Kunstenaar Melle Smets en ontwerpster Christien Meindertsma tonen werk en gaan in gesprek.

Thursday 4 June, 20:00 – 22:00

Werklandschappen
Lezing door ontwerper Jurgen Bey (Studio Makkink& Bey) en architect Stefan Petermann ( OMA/AMO)

Wednesday 10 June, 20:00 – 22:00

De Volmaakte Mens
Keynote lecture door Bas Heijne

Klik hier voor de video.

Friday 19 June, 20:00 - 22:00

Lecture by Hilde Heynen, architect, historian, and teacher at the Department of Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening at the University of Leuven. Well known for her publications 'Architectuur en kritiek van de moderniteit,' 'Dat is Architectuur!' and  'Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture.'

Klik hier voor meer informatie.

Thursday 25 June, 20:00 – 22:00

Will robots affect our morality?
When new technologies are introduced into society, we try to be wary of any side effects to our health, safety, and the environment. Less attention goes out to how technology leads to changes in our morals and behavior, even though examples abound. The energy-saving light bulb has resulted in a greater energy consumption, because people started to light places previously left unlit. The introduction of the contraceptive pill furthered the emancipation of both women and homosexual men. The mobile phone has completely changed our ideas about how available we have to be to others.

In this lecture, Tsjalling Swierstra, Professor of Philosophy at Maastricht University, will explore such instances of techno-moral change for the advance of robotics. What will happen to our values, our standards, and our expectations, when robots clean up our waste and take care of the elderly? How should these explorations inform our decisions regarding technological design and its societal embedding?

After the lecture by Swierstra, Bernd Alexander Kapeller will act as a respondent. He works at the School of Business and Economics, conducts independent research into monetary innovations and developed the social exchange network ‘Pendo’. Kapeller will reflect on how we should approach the coming age of ‘post-scarcity’.

Lecture by: Tsjalling Swierstra (Maastricht University)
Respondent: Bernd Alexander Kapeller
Moderator: Saskia van Stein
Language: English

More information?
Please contact Stefan Meuleman: s.meuleman@bureau-europa.nl

Lectures about the New World

Lecture Hilde Heijnen: Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture

Lecture Tsjalling Swierstra en Bernd Kapeller: Will robots affect our morality?