Elements

Materialen en samenwerkingen uit de Euregio

23 juni 2021

De tentoonstelling Love in a Mist maakt deel uit van de Euregioprogrammering Elements 2021. Samen met andere musea in Nederland en België brengt Bureau Europa een expo waarin een element centraal staat: bij ons is dat vruchtbaarheid. De elementen bij elkaar komen samen in een mooie publicatie die gepresenteerd wordt op woensdag 23 juni bij de Jan Van Eyck Academie. Daarna is het boek ook bij Bureau Europa te koop!

In het licht en de nadagen van de gezamenlijke voorbereidingen en inspanningen van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018, is de ambitie aangewakkerd om Euregionaal de culturele krachten te verenigen in een duurzame samenwerking. De Euregio is gezegend met een dynamische keten van kunstmusea en -instituten met elk een specifiek DNA en imago. In de kracht van verbinding en verbeelding kunnen deze musea en instituten elkaar versterken, aanvullen en samen een groter verhaal vertellen. Lex ter Braak (voormalig directeur Jan van Eyck Academie) en Stijn Huijts (artistiek directeur Bonnefanten) hebben het heft in handen genomen en dit Euregionale culturele streven omgezet in het nieuwe concept ELEMENTS.

Het project creëert een kader waarbinnen dat gezamenlijke verhaal zijn eerste grootschalige interpretatie en realisatie kan ondergaan. ELEMENTS schetst een nieuwe materiële kaart van de Euregio, met behulp van de samenwerkende kunst- en culturele instellingen in Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en Luik. Het project neemt de materiële component van de Euregio als uitgangspunt om de artistieke prestaties van de regio, heden en verleden, in een conceptueel kader te plaatsen. Binnen dit project kiest elk instituut een element om te verkennen in een tentoonstelling of ander publiek programma. De breedheid van het thema is een van de sterke punten: het betekent dat elk instituut trouw kan zijn aan zijn eigen identiteit en tegelijkertijd de verbinding met anderen kan tonen. Tevens biedt het alle partners een uitgesproken kans om samen te werken en om voor een breder (inter)nationaal publiek de interessante diversiteit van de kunstinstellingen in de Euregio te benadrukken. ELEMENTS 2021 is een pilot, met het doel om een solide en langdurige samenwerking te bestendigen.

Volledige programma ELEMENTS en website www.elements2021.eu 

  • Bonnefanten: HUID
  • Bureau Europa: Love in a Mist – De architectuur van vruchtbaarheid
  • CIAP en FLACC: Le Paysage Ménagé
  • De Domijnen: Kunst & Kunststof
  • Espace 251 Nord: Recognitions, of Air, Flesh and Stone
  • Jan van Eyck Academie: publicatie ELEMENTS
  • Marres: Intimate Geographies
  • SCHUNCK: Landscape Works with Piet Oudolf and LOLA: in search of Sharawadgi
  • Z33: Current Age. De (on)zichtbare netwerken

Naast de eigen presentaties en publieksprogramma’s worden alle projecten verenigd in een publicatie, die tegelijkertijd als catalogus-expositie fungeert. De publicatie ELEMENTS wordt op 23 juni gelanceerd bij de Jan van Eyck Academie en is daarna te koop bij alle deelnemers op locatie voor €25.