DOMESTIC AFFAIRS

19 t/m 25 januari 2015

Bureau Europa, Dutch Design Exchange en het Institute of Relevant Studies presenteren tijdens de PASSAGEN - Duitslands grootste designevenement - de tentoonstelling DOMESTIC AFFAIRS. Deze tentoonstelling zien wij als een uitgelezen kans een nieuw geluid uit het Dutch Design echelon te laten horen.

DOMESTIC AFFAIRS toont werk van:

Atelier NL * Bas van Beek * Robin Bergman * Konrad Bialowas * Laura Cornet * Droog Lab * Earnest Studio * EventArchitectuur * Govert Flint * Maaike Fransen * Alix Gallet * Corradino Garofalo * Ward Goes * Imme van der Haak * Gerard Jasperse * Elisa van Joolen * Chris Kabel * Anja Kaiser * Martti Kalliala * Merel Karhof * Noortje de Keijzer * Erik Kessels * Pieteke Korte * Karel Martens * Arnout Meijer * Mieke Meijer * Metahaven * Migle Nevieraite * Simone C. Niquille * Ruben Pater * PeLiDesign * Martina Petrelli * Pinar&Viola * Dirk Ploos van Amstel MA * Lianne Polinder * Lex Pott * Prins & Van Boven * PWR studio * Raw Color * Helmut Smits * Studio Job * Studio Makkink & Bey * Studio Minale-Maeda * Jenna Sutela * Mark Jan van Tellingen * Thomas Vailly * Jesse Visser

Het huis herbergt een paradox. De wens om met persoonlijke zaken in de openbaarheid te treden en het verlangen naar privacy in het publieke domein vinden er gelijktijdig onderdak. Het huis is het raakvlak waarop we maatschappelijke verhoudingen tot stand brengen en het is representatief voor onze houding ten opzichte van onze lokale en mondiale buren en politieke en economische systemen. Enerzijds maken we ons huis onscherp op google streetview; anderzijds zijn we bereid een paar nachten een kamer aan volslagen vreemden te verhuren.

We halen het openbare leven in huis en brengen ons persoonlijke gezinsleven naar buiten. Toch kost het ons moeite privacy en populariteit, vertrouwen en wantrouwen, betrokkenheid en afzondering in evenwicht te brengen. Het afwisselend afzwakken en versterken van dergelijke parameters verandert onze huizen, maar het zijn vooral de levens van de bewoners ervan die verschillen. Dergelijke parameters zijn op een oneindig aantal manieren te combineren en ze veranderen voortdurend, net als de manier van leven van wereldburgers en hun gevoel ergens thuis te horen. Meer nog dan een ruimte, of een architectonische structuur, een waardevol bezit of een stel apparaten en technologieën, is het huis een gemoedstoestand.

Ontwerpen in de 21e eeuw kenmerken zich door horizontalisering – een actieve inbreng van de eindgebruiker –  en de veranderende relatie van alle betrokkenen; burger, bedrijf en bestuurder. Onze demografische en monetaire realiteit en de manier waarop het politieke en financiële landschap georganiseerd is, vragen op diverse (schaal)niveaus om een fundamentele heroriëntatie op de organisatie van onze samenleving. Dit heeft uiteraard invloed op de opgave, de agenda en het domein van de ontwerpende discipline.

Met de herwaardering van het (radicaal) lokale en technologische innovatie enerzijds en de toename in de waardering van productieprocessen en nieuwe vormen van ambacht is het vraagstuk van de rol van de ontwerper is weer centraal komen te staan. Daarnaast heeft de digitale wereld van informatie- en communicatietechnologie te maken met een transformatie van de opgave, en dit heeft zijn weerslag op de veranderende samenhang van de samenleving. Vanuit de ontstane economische en ethische noodzaak enerzijds en anderzijds vanuit de ambitie om handelingsperspectieven te ontwikkelen, doen zich nieuwe samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren voor.

In deze tentoonstelling proberen we bovengenoemde condities en hun weerslag door de lens van het interieur te begrijpen. Ons huis is niet langer uitsluitend een plek om te wonen. Het is ook een middel waarmee we in ons levensonderhoud voorzien, de plek waarin we betrokken raken in of politieke systemen juist verstoren en waarin we deel uitmaken van de mondiale economie. DOMESTIC AFFAIRS onderzoekt het huis als een interface voor onze sociale, economische en politieke leven.

De opening van DOMESTIC AFFAIRS vindt plaats op 19 januari om 19 uur en kan tot 25 januari (van 11-20 uur) worden bezocht. I.s.m. Het Nieuwe Instituut (Rotterdam) worden een aantal workshops georganiseerd en zal voorafgaande aan de opening (op zondag 18 januari van 15.30 tot 17.30 uur) een debat zal plaatsvinden met onder andere Justin McGuirk, Guus Beumer en Institute of Relevant Studies over de contemporaine trends binnen de Nederlandse ontwerpdiscipline.

De tentoonstelling vindt plaats in Kunsthaus Rhenania, Bayenstrasse 28, 50678 in Köln.

DOMESTIC AFFAIRS

de tentoonstelling

Communicatie

Video