De Staat van Europa

22 februari 2017

Op woensdag 22 februari start bij Bureau Europa een nieuwe serie gesprekken met de titel 'De Staat van Europa'. In de serie De Staat van Europa onderzoeken we conditie van een continent.

Op dit moment is er sprake van een alom aanwezige Europese crisis en een snel veranderende publieke opinie rond de betekenis en het belang van 'Europa'. Robert Schumann - door velen de oprichter van Europa genoemd - stelde dat, het besef dat een duurzame eenheid voor Europa een eenheid in verscheidenheid zal zijn.

Hoewel we per definitie Europeanen zijn, wordt dit besef overstemd door ressentimenten over de teloorgang van het politieke mandaat van de natiestaat. Er wordt vooral gestuurd op politieke en monetaire eenheid en er lijkt weinig oog voor de achterliggende sentimenten van het verlies aan de eigen identiteit. Een identiteit die, als een paradox, gebaseerd is op onze unieke culturele diversiteit. Deze collage van natiestaten, staat nu onder druk: de gevolgen van een financieel geglobaliseerde wereld, de ‘golf’ migranten die naar ‘Fort  Europa’ komen, de stroperige en bureaucratische besluitvorming en verminderd sociale solidariteit, om maar wat zaken te benoemen.

In de stad waar in 1992 het Verdrag van Maastricht werd getekend, vindt men veel sporen die voorbijgaan aan omkaderde natiestaten door het grensoverschrijdende levenspad van de mensen die er wonen.

EERSTE LEZING OP 22 FEBRUARI
Stephan Petermann - OMA/AMO en David Mulder - XML Architecture Research Urbanism geven de 22ste beiden een presentatie over de manier waarop zij 'bouwen' aan 'de Staat van Europa'. Beiden bureaus onderzoeken al langere tijd de betekenis, identiteit en de diverse manieren van representatie van de Europese unie.

OMA/AMO Stephan Petermann
Stephan Petermann is architect en partner bij AMO, de denktank van OMA, het architectenbureau Office for Metropolitan Architecture, dat in 1975 werd opgericht door Rem Koolhaas. AMO, opgericht in 1999 en bedoeld als het spiegelbeeld van OMA, opereert onafhankelijk binnen het bedrijf en is gericht op de uitbreiding van architectonische productie, bredere kwesties rond cultuur, identiteit en organisatie in acht nemend. Naast zijn werkzaamheden voor AMO doceert Petermann aan de Aarhus School of Architecture.

XML David Mulder
David Mulder van der Vegt richtte in 2008 XML op, samen met Max Cohen de Lara. Het kantoor wordt gevoed door een research-driven aanpak dat de zorgvuldige analyse van de kern van een project omzet in een krachtig ontwerp. XML is internationaal bekend door het creëren van innovatieve ontwerpen, zoals het ontwerp van de Verenigde Naties kantoortoren 'United Natures' en de kunstruimte 'Art Square' in Hong Kong.

Moderator: Saskia van Stein
Datum: 22 februari, 20.00 - 22.00 uur
Voertaal: Nederlands
Locatie: Bureau Europa, platform voor architectuur en design

beeld: NOTO

TWEEDE LEZING OP 28 MAART:
Op 28 maart geeft Prof. dr. Mathieu Segers de tweede lezing in de serie met de titel 'De Staat van Europa'. In de serie 'De Staat van Europa' onderzoeken we conditie van een continent.

Segers stelt: "Na de val van de Berlijnse muur veinsde Europa zelfvertrouwen. Het was een geloofwaardige act. De Europese integratie boekte historische overwinningen: op de Duitse en de Europese deling. En Europa werd een machtsblok in de wereld. Grote vragen drongen zich op. Wat wordt Europa? Waar staat het voor? Waar lopen de grenzen? Maar de antwoorden op deze vragen werden angstvallig vooruitgeschoven, alsof deze vragen niet bestonden of vanzelf zouden verdwijnen."

In zijn lezing onderzoekt Mathieu Segers het getroebleerde Europa van vandaag, haar geschiedenis én Europese kansen voor de toekomst. Hij doet dit middenin het ‘thriller-jaar’ 2017, waarin er verkiezingen zijn in Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar ook een eerste echt besluit over de Brexit genomen zal worden en veiligheid opnieuw op de proef zal worden gesteld.

Astrology of a Friday
Voorafgaande aan de lezing zal de film 'Astrology of a Friday' van kunstenaar Teresa Cos - voormalige resident van Van Eyck - worden getoond. Deze film werd opgenomen in Statenzaal van de Provincie Limburg, in deze zaal werd op 7 februari 1992 het 'Verdrag van Maastricht' ondertekend.

Saskia van Stein, directeur van Bureau Europazal na afloop van de lezing het gesprek tussen Mathieu Segers en het publiek modereren.

Datum: 28 maart, 20:00 – 22:00 uur
Taal: Engels
Toegang: gratis
Locatie: Bureau Europa

DERDE LEZING OP 15 JUNI: INDIRA VAN 'T KLOOSTER

Indira van 't Klooster spreekt over de Europese signatuur van de gebouwde omgeving. Wat is de politieke context waarbinnen de huidige architectuur zich in Europa aan het uiten is? Welke overeenkomsten zijn er te vinden tussen de verschillende landen en culturen? Kan er worden gesproken worden een typische, Europese signatuur van de gebouwde omgeving? Wat is eigenlijk 'Europees'? In haar lezing zoekt Van 't Klooster naar alternatieve inspiratiebronnen, opleidingen en ervaringstrajecten voor moderne architecturen en hoe zij met hun werk een reactie geven op wat er om hen heen economisch, politiek en maatschappelijk gebeurt: een demonstratie dat architectuur als fenomeen in een veel bredere, Europawijde context valt.

Indira van 't Klooster is de oprichter, hoofdredacteur en voorzitter van A10 new European Architecture, een organisatie van journalisten, criticasters en bloggers in het domein van de architectuur, dat dient als platform voor opbloeiende, Europese architectuur binnen de bredere contexten van economie, politiek, filosofie, sociologie en kunst. Het bericht over alle ontwikkelingen op Europees architectuurvlak en reflecteert het daarmee op actuele, Europese thema's en is een vervolg op A10 Magazine, waar ze tussen 2010 en 2016 aan het hoofd stond tussen. Van 't Klooster is tevens auteur van Reactive! Innovators of Dutch Architecture (Trancity, 2013) en Forty and Famous: 10 Interviews with young European Architects (Amilcar Publishers, 2016). Van 't Klooster werkte voor Architectuur Lokaal en nam deel een groot aantal jury's zoals de Media Architecture Prize in Hongarije in 2016, Architect of the Year in Estland in 2015, de Young Italian Architect Award in Italië in 2014, de Nederlandse Maaskant Prijs in 2014 en de Doolan Prize in Schotland in 2013. Ze wordt regelmatig genodigd als gastspreker in heel Europa.

In 2017 zetten Van 't Klooster en Pakhuis De Zwijger een tweemaandelijkse talkshow op, Architecture Now, over de tegenwoordige stand van zaken van architectuur in Nederland.

Datum: donderdag 8 juni, 20.00 uur – 22.00 uur
Taal: Nederlands
Toegang: gratis
Locatie: Bureau Europa