De schatkamer van Dom Hans van der Laan - met Caroline Voet en Jo Coenen

16 maart 2019

Zaterdag 16 maart presenteert de Van der Laan Stichting i.s.m. het Vlaams Architectuurinstituut en Bureau Europa het project: “De Schatkamer van Dom Hans van der Laan”.

In het huidige culturele klimaat is er veel aandacht voor ons erfgoed. Echter een belangrijke vraag is hoe de actualiteitswaarde van archieven te begrijpen en te waarborgen. Deze vragen staan 16 maart centraal en worden door de lens van het oeuvre van architect Dom Hans van der Laan besproken.

Van omvangrijk oeuvre naar levend erfgoed
Het archief van Van der Laan, bekend om zijn maatverhoudingen rondom het plastisch getal, bestaat uit 4500 tekeningen, geschriften en objecten Het archief wordt bewaard in het Benedictijnerklooster in Mamelis (Vaals), naar een ontwerp van zijn hand, en de plek waar hij woonde en stierf. Het Schatkamerproject ontsluit deze grote hoeveelheid materiaal voor een breed publiek en voor studiedoeleinden en geeft inzicht in zijn theorie en praktijk, en er is ruimte vor foto's tekeningen, animaties, films en analyses. Er zijn in Nederland en daarbuiten al veel publicaties verschenen over denken en productie van Van der Laan en zijn volgelingen in de Bossche school. De laagdrempelige publicatie van de Schatkamer hoopt ook het bredere publiek te bereiken.

Caroline Voet
Caroline Voet was verantwoordelijk voor de tentoonstelling over theorie, context en werken van Dom Hans van der Laan in de internationale kunstcampus deSingel te Antwerpen. Ze actualiseert het werk in haar proefschrift, waar ze de ontwerper Van der Laan toont, en zijn oeuvre positioneert in de architectuurhistorische context. Zij werkt met studenten van architectuur opleidingen in Londen, Gent/Leuven en Delft, en ze is doende met de voorbereiding op een tentoonstelling over het werk van Van der Laan en de Jong mei 2019 in het pas verworven klooster ontworpen door Jan de Jong in Maarssen op landgoed Doornburgh, waar een cultureel centrum zal worden opgestart.

Jo Coenen
Architect, stedebouwkundige en educator Jo Coenen is in zijn denken en werk al op jeugdige leeftijd beïnvloed door het werk en denken van de Limburgse architect en ontwerper Dom van der Laan. Het heeft het fundament gelegd voor zijn gedegen historische kennis en besef. Daarnaast verhoud Jo Coenen zich actief tot het vraagstuk van Limburgs architectonisch erfgoed.

De middelen om theorie en werk van Dom Hans van der Laan beter te ontsluiten en toegankelijk te maken zijn beschikbaar gesteld door Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stimuleringsfonds voor de Creative Industrie.

Programma

10.30 – 11.00 uur:
 Ontvangst en registratie, koffie in Lumière.

11.00 – 12.45 uur:
- Opening en welkom door Joost Schrijnen, voorzitter Van der laan Stichting.
- Presentatie van de Schatkamer en licht op de toekomst door Caroline Voet,
- Reflecties door Jo Coenen en gesprek met presentatoren en de deelnemers o.l.v. Saskia van Stein, directeur van Bureau Europa

12.45 – 14.30 uur:
Lunch en nagesprek in de foyer.


Aansluitend wordt de film Roosenberg, van documentairemaker Ingel Vaikla, vertoond. Roosenberg verhaalt over een wezenlijke ontmoeting met 4 oudere zusters in de Belgische abdij, naar ontwerp van Dom van der Laan, waar in hun gemeenschappelijke leven van elke dag hun religieuze praktijk vorm krijgt.

Datum: zaterdag 16 maart van 10.30 – 14.30 uur.
Toegang: 
deelname aan het lezingenprogramma kost € 12,50
deelname aan het lezingenprogramma plus de lunch kost € 25
Dit bedrag dient vooraf te worden overgemaakt op op: NL10 RABO 0135675618, o.v.v. ‘Vrienden Van der laan’. In verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen wel graag van tevoren aanmelden via info@vanderlaanstichting.n l Aanmelding is mogelijk t/m 9 maart.
Locatie: Lumière, na afloop is er gelegenheid om de tentoonstelling Stucco Storico bij Bureau Europa te bezoeken.


 

Datum: zaterdag 16 maart van 10.30 – 14.30 uur.
Toegang: deelname aan het lezingenprogramma plus de lunch kost25. Het is ook mogelijk om alleen de lezingen bij te wonen; dit kost 12,50  Dit bedrag dient vooraf te worden overgemaakt op op: NL10 RABO 0135675618, o.v.v. ‘Vrienden Van der laan’. In verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen wel graag van tevoren aanmelden via info@vanderlaanstichting.nl Aanmelding is mogelijk t/m 9 maart.
Locatie: Lumière, na afloop is er gelegenheid om de tentoonstelling Stucco Storico bij Bureau Europa te bezoeken.