De Mobiele Stad: het stationsgebied in ontwikkeling

16 november 2017

Er gebeurt veel rondom het station in Maastricht. Zijn de investeringen die nu gemaakt worden in het stationskwartier een stedelijke noodzaak? Of kan hetzelfde, of zelfs meer, worden bereikt door op een andere manier naar vervoer en mobiliteit te kijken? Welke ideeën leven er bij de dagelijkse gebruiker van het station en haar omgeving? Na deze dubbellezing van Jake Wiersma en Daniel Jongtien kun je met hen gesprek en antwoord krijgen op deze vragen.

Korte rondleiding rondom het station
Voorafgaand aan de dubbellezing kunt u een tekst en uitleg krijgen over het station, de fietsenstalling en de plannen voor Stationsstraat en -plein door Marijke Terpstra (Gemeente Maastricht). Zij is projectleider en omgevingsmanager en als zodanig betrokken bij de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het centraal station. Ter aanvulling zijn er performances door audiovisueel kunstenaar Joep Hinssen en stadsdichter Maarten van den Berg.

Lezing door Jake Wiersma en Daniel Jongtien
Stedenbouwkundige Jake Wiersma (UvA en Gemeente Maastricht) zal de complexiteit van de opgaven van planstudie Stad en Spoor toelichten. Er gaat een hoop ruimtelijke, economische en sociale problematiek gemoeid met de (door)ontwikkeling van het stationsgebied. Een stedenbouwkundige visie van de omgeving is daaromheen in ontwikkeling. Maar voor welke bredere, maatschappelijke opgave staan het stationsgebied en de stad?

Architect Daniel Jongtien (partner Benthem Crouwel Architekten) heeft lange ervaring met complexe, langdurige, publieke projecten. Met hun masterplannen voor Schiphol, Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal oogstten zij naam en faam. Daniel deelt zijn ‘lessons learned’ en belangrijke succesfactoren uit verschillende majeure projecten waar hij aan gewerkt heeft. Daarnaast reflecteert Daniel vanuit zijn eigen perspectief op de opgaven in Maastricht.

Performances Joep Hinssen en Maarten van den Berg
Kunstenaar Joep Hinssen maakt tekeningen, video- en geluidskunst, installaties en performances. In een unieke performance beeldt Hinssen met muziek de mobiliteit in de stationsomgeving uit. Maarten van den Berg schreef ....

Moderator: Saskia van Stein, directeur Bureau Europa

Planstudie Stad en Spoor
Bureau Europa levert een bijdrage aan de planstudie Stad en Spoor: een traject dat voortvloeit uit het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030 van het project A2 Maastricht. Deze planstudie is een brede verkenning vanuit verschillende invalshoeken van de stationsomgeving en de relatie met de stad en Euregio, om nieuwe kansen te grijpen die zich voor Maastricht voor doen na de ondertunneling van de A2, te grijpen voor de volgende generaties. Provincie Limburg, ProRail, NS, Gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en Projectbureau A2 Maastricht hebben gezamenlijk de Planstudie Stad en Spoor geïnitieerd. Resultaten uit deze planstudie worden naar verwachting rond de zomer van 2018 gepresenteerd in een ambitiedocument. Bureau Europa levert een bijdrage aan deze planstudie in de vorm van een interactief publieksprogramma bestaande uit drie evenementen die drie verschillende schaalniveaus adresseren. Interactie is hierbij de troef.

Klik hier voor meer info.

Datum: 16 november, 15.30 uur – 18.30 uur
15.30 uur: uitleg door Marijke Terpstra, verzamelen bij de KlimOp-toren in de Stationsstraat
16.15 uur: Railroad Crossing door Joep Hinssen
16.30 uur: dubbellezing Jake Wiersma en Daniel Jongtien
18.00 uur: performances door Joep Hinssen en Maarten van den Berg
Locatie:  SSV Diato in het Stationsgebouw te Maastricht
Taal: Nederlands
Toegang: gratis

Ilustratie: Roel Meertens

Stad en Spoor 16 november