De gewenste weeffout

Nieuwe eindpresentatie door Chrissy Ramaekers

1 t/m 17 juli 2022

Bureau Europa biedt het podium aan jonge makers en sinds een paar jaar zoeken afstuderende studenten ons op om hun eindwerk aan het grote publiek te presenteren. Chrissy Ramaekers (1993) studeert af van de Maastricht Academy of Architecture op vrijdag 1 juli.

Het manifest 'De Gewenste Weeffout' verklaart de waarde van non-plekken in het stadsweefsel en pleit voor het behoud van deze plekken. Architect Chrissy Ramaekers (1993) gebruikt de ruïne als metafoor. Welke kansen en gevoelens brengen historische ruïnes teweeg? Hoe inspireren zij het cureren van non-plekken? Dit is een zoektocht naar de juiste veerkracht om spontaniteit in de stedelijke omgeving een kans te geven.

Poreus Eindhoven
In haar afstudeerwerk bestudeert Ramaekers de huidige verdichtingsvisie van Eindhoven en de poreuze plekken die daarmee in de binnenstad ontstaan. Het Emmasingelkwadrant in het bijzonder is het uitgangspunt van haar ontwerptraject, waar de 'gezonde verpozing' die men ervaart rondom ruïnes wordt vertaalt in een interventie op het Lighting Application Center (LAC), op zoek naar de balans tussen dichte verstedelijking en de adempauze die nodig is in de ruimte ertussen. 

Doorlaten
Dit ontwerp is een genereus gebaar waar een ontmanteld gebouw met een passerelle plekken maken en plekken laten, organiseren en overzichtelijk maken. Door als architect de plekken niet te programmeren, maar aanleidingen aan te reiken, is er plek gecureerd die de narratief van de gebruiker een plaats geeft. Het gaat dus niet precies om de leegte, maar om dat wat er rondom zit.

Data vrijdag 1 juli t/m zondag 10 juli
Toegang gratis toegang