De Euregio ontspoord? / L'Eurégion Déraillée?

27 juni t/m 28 juli 2019

De Euregio Ontspoord? is een tentoonstelling (gefaciliteerd door Bureau Europa) die die vragen stelt in een tijdperk waarin onverschrokken optimisme jegens de Euregio onverdiend lijkt.

Grensoverschrijdende verstedelijking en het spoor

In 2018 werd verwacht dat een drielandenspoornetwerk van start zou gaan met meer regelmatige verbindingen en nieuwe treinen tussen Aken, Luik en Maastricht. Hoewel de Nederlands-Duitse verbinding tot stand is gekomen, blijft de Nederlands-Belgische voor onbepaalde tijd achter. Wat houdt deze vertraging in? Is het een indicatie van een falende, politieke samenwerking? Zijn het slechts technische issues die opgelost moeten worden? En wat als die spoorverbinding zich nooit manifesteert?

Kortom, wat kan het spoor de stedelijke regio tussen Luik en Maastricht bieden?

Kunnen we onze stadsregio's proactiever vormgeven?
Binnen onze geglobaliseerde maatschappij zijn infrastructurele netwerken steeds relevanter geworden om de groei van onze steden te begrijpen. Waar steden ooit begrepen werden als klaar omlijnde entiteiten met duidelijke politieke en ruimtelijke grenzen, zijn het vandaag eerder agglomeraties die onze gebouwde omgeving bepalen. In tegenstelling tot steden lijkt een agglomeratie niet doelbewust, maar eerder een secondair effect van infrastructurele planning en de willekeurige groei die dat voortbrengt. Een stadsregio wordt vandaag dus eerder in retrospectief gedefinieerd.

Een ambitieuze visie over efficiënte mobiliteit
Wordt de Maasvallei straks door een coagulatie van willekeurige ontwikkelingen en projecten gekenschetst? Of kan er een meer ambitieuze en gedeelde visie over efficiënte mobiliteit uit naar voren komen, slimme stadsgroei, duurzame energie en ecologische structuren? En als dat het geval is, kan de spoorwegverbinding tussen Luik en Maastricht instrumenteel zijn in zo'n samenwerkingsvisie?

De Euregio Ontspoord? is een tentoonstelling die die vragen stelt in een tijdperk waarin onverschrokken optimisme jegens de Euregio onverdiend lijkt.

Getoond worden verzameling van:

De Bouwacademie in Maastricht, Future Urban Regions, het College van Rijksadviseurs, Rademacher de Vries Architecten, Derk Zijlker, Sven Jansse, Maurer United Architects, Urbagora en Bureau Europa 

- ze tonen allemaal verschillende perspectieven op deze regio die over grenzen heen reikt en de rol die spoorweginfrastructuur kan hebben in de toekomstige ontwikkelingen.

Donderdag 27 juni om 19.00 uur opent gedeputeerde Mackus van Rijksinfrastructuur en Openbaar Vervoer, de tentoonstelling. Aansluitend zal er een debat plaatsvinden waarin de bovenstaande vraagstukken uitvoeriger geadresseerd worden. Naast gedeputeerde Mackus spreken Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en Philippe Bulinckx, van Internationale Betrekkingen van NMBS.

Moderator: Saskia van Stein, directeur Bureau Europa, platform voor architectuur en design.

Na afloop van het debat is er een borrel.

Als u het debat wilt bijwonen, meldt u dan aan via info@bureau-europa.nl o.v.v. 'debat 27 juni'.

Datum opening en debat: donderdag 27 juni, 19.00 uur – 22.00 uur.
Datum tentoonstelling: tot en met zondag 28 juli
Locatie: Bureau Europa, platform voor architectuur en design
Toegang opening en debat: gratis;
Bezoek tentoonstelling vanaf 28 juni: regulier €5,-; studenten €3,-; museumkaart gratis

Opening & debat