De Eetbare Stad

3 maart t/m 22 juni 2007

In het kader van de eerste Bipolis, een manifestatie over creatieve industrie, organiseerden NAiM/Bureau Europa, Z33 in Hasselt en Het Domein in Sittard een samenwerkingsproject rond het thema voedsel, met als werktitel 'Food for Thought/Thoughts on Food'.

De tentoonstelling 'De Eetbare Stad' en bestond uit een grotendeels eetbare tentoonstelling over stedelijke landbouw, zelfvoorzienende steden, food milesen gesloten voedselketens, en een programma van lezingen, films en een excursie. Dit in het uitdrukkelijke besef dat vormgeving ver voorbij het domein van 'design' strekt en niet alleen productvormgeving, maar bijvoorbeeld ook allerlei, vrijwel onzichtbare diensten omvat. Binnen 'De Eetbare Stad', werd ingegaan op de wijze waarop wij de productie, distributie en consumptie van voedsel hebben vormgegeven.

Bipolis is een initiatief van de Provincie Limburg.

Curatoren: Anneke Moors, Debra Solomon en Hans Ibelings

Ruimtelijk ontwerp: 
EventArchitectuur, i.s.m. Hans Engelbrecht en Margriet Visser
Grafisch ontwerp: Experimental Jetset
Fotografie: Harry Heuts, Experimental Jetset, Régine Debatty, Debra Solomon

Tentoonstelling