Dansvoorstelling Against Architecture

30 maart 2008

Choreograaf: Bruno Listopad & Korzo producties
Dansers: Amaranta Velarde González en Angelina Deck

Choreograaf Bruno Listopad en Korzo producties presenteerden de dansvoorstelling 'Against Architecture'. De performance vond plaats op een bijzondere en toepasselijke locatie: de bogenzaal op de derde verdieping van de Wiebengahal.

Listopad ontleent de titel van zijn nieuwe werk aan een boek van Denis Hollier over het werk van Georges Bataille. Volgens Bataille kan architectuur gezien worden als een representatie van onderdrukking, doordat het controle uitoefent op zijn inwoners. Architectuur is zo een machtsinstrument in handen van machtshebbers. In zijn performance past Listopad deze visie op architectuur toe op een theatrale choreografie. Hij ziet de choreograaf als de meester van de lichamen van zijn dansers en de choreografie als het dwingende patroon waarbinnen de dansers in het gareel worden gehouden.

In Against Architecture laat Listopad zicht tevens inspireren door de denkbeelden van de Situationisten (1957 - 1972): een internationale avant-garde beweging met als prominentste lid de Fransman Guy Debord. De Situationisten verzetten zich tegen het kapitalisme en de vervreemding binnen de maatschappij die daar volgens hen een gevolg van was.

Samen met de twee danseressen onderzoekt hij in dit werk het choreografisch proces. Het resultaat is Against Architecture: een duet waarin de twee performers de frictie onthullen tussen hun persoonlijke identiteit en de rol die zij op zich nemen.