Common Carnaval

20 januari t/m 9 februari 2016

De Maastrichtse samenleving koestert haar gebruiken, oude en nieuwe bestaan naast elkaar. Carnaval is één van die tradities. Het ritueel van carnaval is opgebouwd uit vele gebeurtenissen: samenkomsten van mensen, in grotere en kleinere groepen, ook al in de aanloop naar ‘Vastelaovend’ toe. Samen kostuums maken, aan de wagens bouwen, samen muziek maken, eten en drinken. Het motto van de Maastrichtse Vastelaovend is verbinden door ‘Plezeer & Sjariteit’, door plezier en liefdadigheid.

Common Carnaval is een project door, voor en met inwoners van de stad Maastricht, vluchtelingen en nieuwkomers. Eén van de peilers van de Mestreechter Geis waar de stad Maastricht zo trots op is, is de tolerante levensopvatting. Daarom willen wij carnaval, de voorbereidingen, de uiteindelijke optocht en het vieren erna als gelegenheid nemen om de vluchtelingen ‘welkom’ te heten, hen te ontmoeten en deel te laten nemen aan de gemeenschap.

Het allereerste idee voor de bouw van de carnavalswagen is ontstaan tussen de iArts studenten Jasper Wüller, Gerold Sewcharan, Raki Eckstein-Kovacs, Tess Elsschot en muziektheatergezelschap Het Geluid Maastricht. Na een prachtige aanmoedigingsbrief van Burgemeester Annemarie Penn - Te Strake gericht aan de iArts studenten is door Het Geluid Maastricht en Bureau Europa nagedacht over hoe dit project buiten de muren van de opleiding, daadwerkelijk zou kunnen plaatsvinden en stadsbreed getrokken zou kunnen worden. Common Carnaval - zoals Bureau Europa dit bijzondere project noemde -  mag, naast het welkom heten van de vluchtelingen en nieuwkomers in Maastricht, gezien worden als een ultieme poging om dwars door verschillende culturen en klassensystemen gezamenlijk aan iets te bouwen.

Onthulling carnavalswagen
Op zaterdag 6 februari zal de door carnavalswagen onthuld worden. Deze carnavalswagen is ontworpen naar een idee van de ontwerpers van Dear Hunter. Van de onthulling zal een mooi moment worden gemaakt, samen met iedereen die heeft meegeholpen.

Eind maart zal er bij Bureau Europa een lezing worden georganiseerd over de lessen die geleerd zijn van Common Carnaval. Meer informatie volgt op de websiten en onze Facebookpagina.

Datum onthulling carnavalswagen: 6 februari, vanaf 20:00 uur
Toegang: gratis
Locatie: Gebouw M, terrein voormalige Tapijn Kazerne, Prins Bisschopssingel, Maastricht

EEN TERUGBLIK OP COMMON CARNAVAL

Common Carnaval kreeg zowel lokaal als nationaal veel aandacht*, en riep vragen op over hoe wij vormgeven aan het samenleven in onze stad. Met de komst van vluchtelingen en nieuwkomers in Nederlandse steden, is het onderzoek naar het ‘samen’ in de samenleving urgenter dan ooit. Bureau Europa, het Geluid Maastricht en iArts willen daarom terugkijken naar Common Carnaval en onderzoeken welke lessen er uit dit project geleerd kunnen worden.

Graag nodigen we je uit om op woensdag 30 maart aanwezig te zijn en mee te doen!

De volgende vragen staan centraal:
- Kan het inzetten van artistieke-, ontwerp- en maakprocessen, nieuwkomers introduceren in onze tradities en rituelen?
- Leveren dit soort samenwerkingsprocessen resultaten op die bijdragen aan het vormgeven van onze samenleving?
- Welke positie willen de vluchtelingen en nieuwe Maastrichtenaren hierin zelf nemen?
- Hoe gaan wij na het succes van dit project om met de kennis die is opgedaan en de relaties die zijn opgebouwd?
- Welke kansen liggen hierin voor onze gemeenschap?

Er is voldoende ruimte voor je eigen inbreng.

De moderatie van de avond is in handen van Saskia van Stein (Bureau Europa) en Gable Roelofsen (Het Geluid Maastricht).

*Na een steun betuiging van Burgemeester Penn-te-Strake besloten een groot aantal publieke en private partijen een bijdrage te leveren; Stichting Elisabeth Strouven, Tout Maastricht, Code 043, iArts Maastricht, Not Just A Number, Het Geluid Maastricht, Fashionclash, COA, Bureau Europa, Zuyd Hogeschool, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Stichting Kanunnik Salden, de Tempeleers, Vluchtelingenwerk, Jongerenraad Maastricht. Ook werd er samengewerkt met ontwerpers Ebby Port, Dear Hunter, Studio Noto, Jonathan Vos Photograpyo & FashionClash.

Datum: 30 Maart, 20:00 – 21:30
Locatie: verzamelen bij Bureau Europa > event bij Muziekgieterij, Boschstraat 9
Taal: afwisselend Engels/Arabisch/Nederlands
Toegang: gratis

Common Carnaval