Changing Ideals: Re-thinking the House

4 november 2008 t/m 30 april 2009

Binnen ‘Changing Ideals: Re-thinking the House’ werden zeer uiteenlopende woonconcepten met elkaar geconfronteerd, van de Domus Cosmographica van het Mauritshuis tot aan de televisiecultuur van het Big Brother huis.

Voor architecten is het huis de plek bij uitstek voor het testen en demonstreren van nieuwe concepten. Volgens sommigen zou de geschiedenis van de moderne architectuur zelfs samenvallen met de zoektocht naar het ideale huis. Daarom wordt het huis ook wel het ultieme paradigma van de architectuur van de moderne tijd genoemd. Dit idee levert echter onder verschillende condities geheel verschillende ontwerpen op. Om dit veranderende ideaal van het huis te onderzoeken, werden binnen Changing Ideals: Re-thinking the House zeer uiteenlopende woonconcepten met elkaar geconfronteerd, van de Domus Cosmographica van het Mauritshuis tot aan de televisiecultuur van het Big Brother huis.

In 2008 schetste het NAi Maastricht langere lijnen op het snijvlak van architectuur en vormgeving waarbij de rode draad wordt gevormd door het interieur. In de derde tentoonstelling van dat jaar stond het ideale huis centraal. Changing Ideals: Re-thinking the House is het resultaat van een samenwerking tussen NAi M, Vesteda en TU Delft, met als curator Dirk van den Heuvel (TU Delft).

Changing Ideals bestond uit twee delen: de verschillende woonconcepten werden in de Kolommenzaal getoond onder de titel Le Salon Imaginair. De selectie bracht historische voorbeelden samen met eigentijdse ontwerpen, en avant-garde experiment met mainstream productie.

In de Bogenzaal werd het werk van Jurgen Bey en Rianne Makkink getoond onder de titel Living with Things. In deze installatie werden nieuwe concepten op het terrein van architectuur en design op een bijzonder poëtische manier aan de orde gesteld.
Om de verschillende thema's en vraagstellingen van de tentoonstelling uit te diepen werden diverse 'salons' georganiseerd; ontmoetingen tussen ontwerpers, critici en deskundigen op het gebied van wonen. In het voorjaar van 2009 vond in het kader van de tentoonstelling een congres plaats, mede in samenwerking met de VROM-raad, vanwege hun binnenkort verschijnend advies over nieuwe woonvormen. 

Curator: Dirk van den Heuvel
Tentoonstellingsontwerp: EventArchitectuur
Grafisch ontwerp: Experimental Jetset
Fotografie: Johannes Schwartz en Moniek Wegdam

Tentoonstelling