CEDRIC PRICE: The Dynamics of Time

13 december 2014 t/m 22 maart 2015

Bureau Europa presenteert de derde versie van een tentoonstelling gewijd aan het werk van architect Cedric Price, met daarin enkele projecten die niet eerder in Nederland te zien waren.

De tentoonstelling ‘Cedric Price: The Dynamics of Time’ introduceert het werk van Price door middel van een dwarsdoorsnede van elementen uit zijn inventieve en unieke praktijk: schetsen, projecttekeningen, opgenomen lezingen en de persoonlijke verhalen van medewerkers, collega's en vrienden.

Zijn vernieuwende modellen voor industrie, onderwijs, overheid, toerisme, ecologie en de woning worden gepresenteerd aan de hand van een aantal geselecteerde projecten, gekozen op basis van hun specifieke relevantie voor de huidige ruimtelijke, economische en maatschappelijke vraagstukken van de Euregio Maas-Rijn. Deze grensoverschrijdende regio wordt momenteel geconfronteerd met een aantal uitdaginge die typisch zijn voor postindustriële gebieden, zoals een teruglopende economie en een krimpende en vergrijzende bevolking. Lokale initiatieven, zoals IBA Parkstad, zijn bedoeld om de regio te moderniseren en deze te helpen het vertrouwen te herwinnen – een belangrijk ingrediënt voor economische en maatschappelijke herontwikkeling.  Dit streven de regio nieuw leven in te blazen heeft de aanzet gegeven tot de tentoonstelling van het werk van CP. 

Het tentoongestelde materiaal is afkomstig uit het Cedric Price Archive van het Canadian Centre for Architecture in Montreal en de privécollecties van de erven Cedric Price en Lord McAlpine. Daarnaast is er eigentijds werk te zien, dat zowel de kenmerken van het werk van Price als het concept van de tentoonstelling zelf weerspiegelt.

CP overschreed de conventionele grenzen van de architectonische praktijk door zijn ononderbroken inzet van een scala van potentiële ontwerpvariabelen – hij betrok formele, infrastructurele, organisatorische, operationele en ethische factoren bij al zijn ontwerpvoorstellen. Aan dit niveau van complexiteit dankt Price zijn reputatie van bijzonder architect, maar het heeft er ook voor gezorgd dat het grote potentieel van zijn diepzinnige ontwerpideeën onderbelicht is gebleven.

Inclusief deze laatste presentatie bij Bureau Europa in Maastricht zal de tentoonstelling de afgelopen vier jaar op drie locaties te zien zijn geweest (voorheen Venetië en Londen). Het reizend karakter van de tentoonstelling maakt het mogelijk de expositie telkens opnieuw te positioneren ten opzichte van een nieuwe locatie. Behalve een nieuwe titel heeft ‘Cedric Price: The Dynamics of Time’ dan ook een nieuwe inhoud gekregen, die het in de tussenliggende jaren verrichte onderzoek weergeeft. 

De tentoonstelling is op uitnodiging van Bureau Europa samengesteld door Jan Nauta en Samantha Hardingham  en werd mogelijk gemaakt met de steun van de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Memory Bank (www.cedricprice.com) traceert en registreert delen van de persoon en de wereld van CP via een nieuw onderzoek. Het project ambieert het gat in de beschikbare geschiedenis te adresseren en de omstandigheden waarin de ideeën tot stand zijn gekomen beter te begrijpen. 

1/Jos van den Camp van IBA Parkstad had op 6 februari 2014 een ontmoeting met Jo Coenen.

2/De genealogie van de tentoonstelling begint bij ‘Venic Venic’, een door Hans Ulrich Obrist en Samantha Hardingham samengestelde tentoonstelling die voor het eerst te zien was op de Biënnale van Venetië in 2010. Vervolgens werd er door Jan Nauta en het Public Occasion Agency nieuw materiaal aan de tentoonstelling toegevoegd en was hij onder de nieuwe titel ‘Wish We Were Here’ in 2011 te zien bij de Architectural Association in Londen.

CEDRIC PRICE: The Dynamics of Time

Foto's van de tentoonstelling

Opening op 13 december

Fototentoonstelling Ralph Kamena