Black Transparency - The Right To Know In The Age Of Mass Surveillance

7 september t/m 3 november 2013

Tentoonstelling van ontwerp- en onderzoekstudio Metahaven over de vraag hoe informatie mondiaal is georganiseerd en welke plaats het begrip transparantie daarbinnen inneemt.

In het project Black Transparency staat de vraag centraal hoe informatie mondiaal is georganiseerd en welke plaats het begrip transparantie daarbinnen inneemt. Het onderzoek van Metahaven bestrijkt de technologische en  juridische (infra)structuren van informatie-, organisatie- en machtsnetwerken van het internet, gekoppeld aan lokaliteit. 

Het internet, ooit gezien als de gedeterritorialiseerde ruimte te midden van een wereld van natiestaten, blijkt een instrument te zijn met vergaande gevolgen en implicaties voor grenzen, jurisprudenties en soevereiniteit. Dit staat op gespannen voet met de oorspronkelijke ideologie van internet: vrijheid (van informatie), emancipering en democratisering.

De huidige Westerse democratie veronderstelt openheid van bestuur en persoonlijke privacy. Vertrouwen vormt een kernbegrip in de relatie tussen bedrijf, bestuur en burger en transparantie ligt in het verlengde van het begrip vertrouwen. De actuele voorbeelden van ‘klokkenluiders’ tonen echter aan dat de praktijken van overheden vaak schuil gaan onder een deken van geheimzinnigheid en/of dubbele agenda’s. De mogelijkheden tot zelforganisatie die internet biedt door het delen van informatie enerzijds en de (geo)politieke, economisch gemotiveerde machtsstructuren van het verborgen houden anderzijds, rijmen niet met onze democratische en humanitaire grondprincipes. Van Bradley Manning en WikiLeaks tot LulzSec en Anonymous, van het Icelandic Modern Media Initiative tot de onthullingen van Edward Snowden: de roep om het recht op informatie en publieke transparantie wordt steeds luider.

Het visualiseren van ‘transparantie’ werpt daarnaast vragen op over identiteit, representatie en de rol van de ontwerpdiscipline(s) zelf. Het internet als superstructuur van creatie, transmissie en imitatie stelt de ontwerpers namelijk niet alleen in staat een boodschap te creëren maar ook om een belangrijke rol te vervullen bij het katalyseren van politieke en sociale verandering. 

De tentoonstelling Black Transparency toont het onderzoek en ontwerpwerk van Metahaven, bestaande uit visuele voorstellen, infrographics, kleding, een korte film en video-interviews met internetactivisten en juridische experts over de ambiguïteit, de contradicties en het potentieel rond de productie en distributie van informatie.

De publicatie Black Transparency - The Right To Know In The Age Of Mass Surveillance wordt dit najaar uitgebracht en is een uitgave van Bureau Europa en Sternberg Press, Berlijn.

Metahaven is een onderzoek- en ontwerpcollectief, gevestigd in Amsterdam, dat werkt op het snijvlak van politiek en esthetiek. Metahaven's werk—zowel in opdracht als uit eigen initiatief - reflecteert politieke en sociale thema's in provocatieve objecten van grafisch design. Het werk van Metahaven is wereldwijd gepubliceerd en getoond. Hun anthologie Uncorporate Identity werd gepubliceerd door Lars Müller Publishers in 2010. Can Jokes Bring Down Governments werd uitgegeven door Strelka Press, Moscow in 2013.

www.metahaven.net  @mthvn

Tentoonstelling

Opening Black Transparency - The Right to Know in the Age of Mass Surveillance