Bernard Hulsman over 'Het geheim van Palladio'

13 april 2017

Bernard Hulsman, redacteur architectuur van NRC Handelsblad, zal in de lezing 'Het geheim van Palladio' aan de hand van het werk van de Italiaanse renaissance-architect Andrea Palladio (1508-1580) laten zien en horen welke rol imitatie in de architectuur speelde. Aan de hand van gebouwen uit Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland en Rusland zal Hulsman uiteenzetten zien hoe groot de invloed van Palladio op de architectuur is geweest.

Niet alleen werd Palladio in vooral Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zo veel geïmiteerd dat er een stijl naar hem is vernoemd (Palladianism), maar ook speelde imitatie een belangrijke rol in zijn eigen werk.

Hulsman zal duidelijk maken dat ook in de twintigste eeuw imitatie de basis van architectuur bleef. Dat zelfs Le Corbusier soms een imitator was zal hij aan de hand van architectuur uit Frankrijk, Italië, Nederland en Rusland bewijzen.

Datum: 13 april om 20:00 uur
Toegang: 5 euro
Reservering: Graag aanmelden via mvanpaassen@home.nl
Locatie: Bureau Europa