Architectuurlezingen: Limburgse Kwartieren

Hoe architectuur beeldbepalend kan zijn in een stad

30 november -1

Tijdens de COVID-lockdowns, toen de straten leegliepen, stond de architectuur meer dan ooit in de kijker. We zagen opeens hoe de steden om ons heen vormgegeven zijn en worden, hoe het stadsweefsel dat wij voor lief nemen een kwestie van ontwerp is. In het najaar organiseert Bureau Europa de lezingenreeks Limburgse Kwartieren met elke avond een andere stad als case study.

In vier lezingen komen de vier Limburgse steden uit de Euregio aan bod. Steden die elk vanuit een eigen visie een in- of uitbreiding hebben uitgevoerd, die buurten leefbaarder willen maken, meer groen in de stad willen aanbrengen, of juist een culturele of historische identiteit zichtbaar willen maken. De bestaande context waarin die veranderingen moe(s)ten plaatsvinden, gaven vorm aan de opdracht en het ontwerp, maar hoe? Hoe beeldbepalend zijn de nieuwe stukjes stad in Limburg geworden of zullen ze uiteindelijk zijn? En welke voedingsbodem geeft dit om verder te groeien, als gebouwde maar ook als geleefde stad?

De lezingen vinden telkens plaats bij Bureau Europa bij een minimum aantal aanmeldingen. Tickets krijgt u via de website à €4,- met een drankje van het huis tijdens de naborrel. Mensen met een kleine portemonnee zijn welkom via info@bureau-europa.nl naar de mogelijkheden te informeren.

Lezing #1. Het Arresthuis in Roermond - dubbellezing: met kunstenaar Robert Glas
woensdag 19 oktober, 17.30 uur

Gevangenissen zijn niet de meest gezellige plekken in een stad en het Roermondse Arresthuis was geen uitzondering. Maar wat doe je met leegstaand erfgoed midden in het centrum? Omtoveren, natuurlijk. Van der Valk zag direct een 'themahotel' voor zich, een herontwikkeling die het gebouw terugbracht naar de originele staat en verrijkte met naadloos passende nieuwbouw. Architect Maarten Engelman (Engelman Architecten) vertelt.

Robert Glas bouwde het celontwerp na dat architect Carel Weeber voor De Schie maakte. In een ongemakkelijke film, waarin de bejaarde architect in gesprek gehad met een ex-gevangene die van 'zijn' cel gebruik heeft moeten maken, verkent Glas ons (on)gemak bij het opleggen van gevangenisstraffen en het jarenlange beperken van iemands bewegingsvrijheid binnen vier muren.

Lezing #2. Het Romeins Museum in Heerlen
woensdag 2 november, 17.30 uur

In Heerlen is het Romeinse verleden punt van aandacht. Nieuwe, interactieve tentoonstellingen van het Thermenmuseum brengen Coriovallum mooier in beeld dan ooit. Maar het Thermenmuseum zelf laat te wensen over. De overblijfselen van het oudste gebouw van Nederland worden niet door het gebouw beschermd. Tijd voor een nieuw bouwwerk dus. Architect Dirk Jan Postel (Kraaijvanger Architects) komt spreken over hun in het oog springende ontwerp voor het nieuwe Romeins Museum.

Met respondent Benoît Mater, kwartiermaker van het Romeins Museum in Heerlen.

Lezing #3. De Blauwe Loper in Maastricht
woensdag 9 november, 17.30 uur

De Groene Loper kennen we inmiddels allemaal, maar wist je dat Maastricht binnenkort ook een Blauwe Loper heeft? Een uitgebreide stadsontwikkeling gaat plaatsvinden in de wijk Mariaberg, waar het Blauwdorp ligt. Een doorbraak moet voor een herstructurering zorgen, de verouderde woningvoorraad wordt vernieuwd en de leefbaarheid van de buurt vergroot. Architect Franz Ziegler (Ziegler | Branderhorst) legt het ons uit.

Lezing #4. De Ligne in Sittard
donderdag 17 november, 17.30 uur

Het intieme centrum van Sittard ligt gevat binnen de nog bestaande omwalling, daarbuiten liggen de schootsvelden: open ruimtes die de artillerie vrij zicht gaven over dreigende aanvallen. Historisch erfgoed dat met de eeuwen geleidelijk opging in volkstuinen en bebouwing. Maar met de ontwikkeling van de cultuurhub Ligne werd de gelegenheid aangegrepen om tussen de nieuwbouw en de oude stad de schootsvelden in ere te herstellen. Landschapsarchitect Lodewijk Baljon (Baljon Landschape Architects) vertelt dat de Sittardse binnenstad er een parkachtige buitenrand bij kreeg.

Stadsarchivaris Peer Boselie leidt in en voorziet van commentaar.