Alison & Peter Smithson: The Art of Inhabitation

17 december 2011 t/m 25 maart 2012

‘Alison & Peter Smithson, The Art of Inhabitation’ toont het werk van Engels architectenechtpaar - Alison (1928-1993) en Peter (1923-2003) Smithson - dat tot de meest toonaangevende en controversiële oeuvres uit de twintigste eeuw behoort.

De tentoonstelling presenteert de ideeën van de Smithsons over het woonhuis: een plek die de bewoners moeten kunnen ‘toe-eigenen’. De ruimtes in een woonhuis moeten met andere woorden de mogelijkheid bieden te worden aangepast aan de individuele wensen en het gebruikspatroon van de bewoner. In de ontwerpen van de Smithsons zijn dan ook vaak alleen de voorzieningsruimtes, zoals keuken en badkamer gedefinieerd.

Met originele tekeningen, talloze foto’s en speciaal gebouwde maquettes toont de tentoonstelling diverse projecten, waaronder woonhuizen en ontwerpen voor verschillende prijsvragen. Daarnaast worden de collages gepresenteerd die Alison Smithson als antropologische (vorm-)studies heeft gemaakt.

'The Art of Inhabitation’ is de eerste uitkomst van een langdurige samenwerking tussen TU Delft en NAiM/Bureau Europa. De samenstelling ligt in handen van Max Risselada, emeritus hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van TU Delft.

De Smithsons hebben gedurende hun hele leven midden in de discussie gestaan over de rol van de moderne architectuur in de hedendaagse maatschappij. Zij behoren tot de oprichters van Team 10, een groep Europese architecten met grote invloed in de jaren zestig en zeventig. In hun polemieken en ontwerpen richten zij zich vooral op de opkomende consumptiemaatschappij en de rol van stadsplanning en staan zij kritisch ten opzichte van het gevestigde modernisme van de jaren vijftig, waarin de functionaliteit voorrang had op de vorm. Zo leggen zij de basis voor het Brutalisme (een architectuur van grote geometrische gebouwen in ruw beton). Tevens zijn zij betrokken geweest bij The Independent Group, een interculturele discussiegroep met waardering voor de schoonheid van het alledaagse. Uit deze groep is de Pop art beweging ontstaan van de jaren zestig.

Fotografie: Johannes Schwartz

Grafisch ontwerp: Experimental Jetset

Tentoonstelling

Tentoonstellingsteksten

Raambelettering