Against the Grain

16 t/m 17 januari 2015

Against the Grain
over de narratieve kenmerken van de architectuur

“Things need not have happened to be true. Tales and dreams are the shadow-truths that will endure when mere facts are dust
and ashes, and forgot." The Sandman, Neil Gaiman

Van de Aboriginal Dreamings en de Griekse Mythologie van weleer tot de Facebook Ficties en Urban Myths van nu, verhalen staan aan de basis van onze cultuur. Zij geven betekenis aan alledaagse gebeurtenissen, zijn de olie in onze sociale machines, verweven voorbije tijden met het heden en verbeelden visies op de toekomst.

Tijdens het symposium zal de oorsprong van de term ‘narratief’ aan de orde worden gesteld om tot kennisproductie te komen, waarbij variatie en interdisciplinaire opvattingen over ervaring, associatie en het ergens toebehoren worden omarmt. Hoe staat het op dit moment met de curricula van het architectuuronderwijs in Aken, Delft, Eindhoven, Luik, Hasselt en Londen?

Het is onze bedoeling architecten, docenten, denkers en kunstenaars uit verschillende disciplines bijeen te brengen die zich momenteel bezig houden met het narratieve. Hen zal vervolgens gevraagd worden als deskundigen deel te nemen aan het debat om te voorkomen dat de discussie niet slechts aan zichzelf refereert.

Het debat zal bovendien aangevuurd worden door performances en interventies. Het publiek wordt meegenomen op een bijzondere reis door het verwaarloosde Belvedere gebied. Op deze wijze zal het symposium zijn eigen narratief creëren.

Raamwerk
Van eind jaren ‘60 tot de jaren ‘90 speelde het narratieve een belangrijke rol in het architectuurdebat, om te beginnen in Europa en later in de Verenigde Staten. In het architectuuronderwijs werden narratieve technieken om architectuur te onderwijzen en te representeren opgenomen in de curricula. Het vroege werk van studenten en docenten als Rem Koolhaas, Ettore Sottsass Jr en Bernhard Tschumi droeg bij aan de formulering van een utopisch handelingsscenario voor de toekomst. De focus van het architectonische project verschoof van een enkelvoudige representatie van vorm naar een multidimensionale strategie, waardoor het debat meer dan één lezing zou gaan toestaan.

Na een invloedrijke periode van academisch en theoretisch discours zijn ook pogingen gedaan narratieve technieken toe te passen in de architectuur praktijk. In de vroege projecten van OMA, Bernard Tschumi, Peter Eisenman, Coop Himmelblau en Diller + Scofidio werd de architecturale productie duidelijk narratief benaderd. Maar hoewel de meeste van deze bureaus nog steeds een leidende rol spelen in de hedendaagse architectuur lijken ze minder gericht op het narratieve en is de betekenis van het narratieve voor hun werk sterk verminderd.

Met dit symposium willen we dan ook met name het belang van narratieve technieken – niet alleen voor de jaren ‘60 tot ‘90, maar ook voor het heden en voor de toekomst – aan de orde stellen en onderzoeken. Is narratieve architectuur onder de huidige omstandigheden nog steeds relevant? Hoe wordt het vandaag de dag zowel in theorie als in de praktijk gebruikt en aangepast? Wat zijn de verschillen met andere, meer traditionele architectonische technieken? Is het veranderd ten opzichte van voorheen? En zo ja, wat is het verschil?

Onze belangstelling voor het narratieve wordt aangedreven door de wens een debat te initiëren over het belang van narratieve technieken in de toepassing ervan op architectonische vormgeving in zowel het onderwijs als de praktijk. Is het narratieve zo’n vanzelfsprekend onderdeel geworden van de architectonische praktijk dat niemand zich er nog druk over maakt? Hebben de burgerlijke mediacultuur en de vercommercialisering de codering van het narratieve afgezwakt tot een vanzelfsprekend, doorlopend verhaal, waarin architectuur kunstig wordt afgeschilderd als een product van natuurlijke omstandigheden – en daarmee de discipline van haar decorum beroofd?

Sprekers:

* Naja & deOstos, London
* Klaske Havik, TUDelft, Writingplace
* Koen Deprez, architect
* Jacob Voorthuis, TUEindoven
* Wim van der Bergh, RWTH-Aachen
* Patricia Austin, MA Creative Practice for Narrative Environments, London

Bijzondere performances door: Het Geluid, Joris Lindhout, Sjoerd Vreugdenhil and Intro in Situ.

Tickets*:
Alleen de vrijdag: € 12,50 (excl. BTW) / student: € 5,Vrijdag en zaterdag: € 25,- (excl. BTW) / student: € 12,50
* inclusief lunch, drankjes, bijzondere performances and toegang tot onze huidige tentoonstelling ‚Cedric Price - The Dynamics of Time’ 

------------------------------------------------

Programma:

Vrijdag 16 januari: 19:30 - 22:00 uur:

- welkom- proloog

- hoofd act door Naja & deOstos

- scene I discussie

- epiloog

- borrel

-----------------------------

Zaterdag 17 januari: 10:30 – 18:00 uur

- welkom

- proloog

- 1e bedrijf: geheim optreden

- intermezzo

- 2e bedrijf: 11:30 - 13:30

- scene I Jacob Voorthuis

- scene II Patricia Austin

- scene III discussie

- lunch

- intermezzo

- 3e bedrijf: 15:00 - 17:00

- scene I Klaske Havik

- scene II Koen Deprez

- scene III discussie

- epiloog

- borrel

Het symposium wordt georganiseerd door Bureau Europa in samenwerking met de afdeling Wohnbau van de architectuurfaculteit van de RWTH Aachen en vindt plaats in de context van een lopend onderzoek van Bureau Europa, getiteld Notes and Notations. In dit onderzoek staat door verwante disciplines verrijkte kennisproductie centraal.

Against the Grain

Foto's gemaakt tijdens het symposium