2-daagse workshop Isocarp

19 t/m 20 oktober 2015

Dit jaar organiseert ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), in oktober het jaarlijkse congres in Nederland, België en Duitsland. 19 en 20 Oktober vindt een deel van het congres plaats in Maastricht onder de naam "How to overcome national borders - New Economy, Old Borders – grensoverschrijdende samenwerking vanuit ruimtelijk-economisch perspectief”.

New Economy Old Bolders
Grensoverschrijdende samenwerking vanuit ruimtelijk-economisch perspectiefHoewel de Euregio een politieke uitvinding is, heeft het geen politiek lichaam, noch wordt het door iemand gerepresenteerd. De Euregio is een ambitie de Europese Unie nog beter te laten functioneren. Nationale grenzen mogen kennisassen en culturele samenwerkingen niet beknotten. Het is niet langer de vraag ‘waarom’, maar ‘hoe’ we de Euregio gaan verbinden.

De internationale agglomeratie is een overlevingsstrategie van de middelgrote steden aan de nationale periferie. Wat zijn de voor- en nadelen van een stedelijke archipel, een stad met meerdere centra verdeeld over meerdere landen? Is deze transnationale stad te plannen? Er moet ruimteregie plaatsvinden om de groeiende netwerken, de grensoverschrijdende systemen te ontwerpen. De grensoverschrijdende regio moet gaan functioneren als een daily urban system. De ambities die hierbij passen gaan over de grenzen heen zoals recycling van materialen en verduurzaming van energiegebruik maar ook het creëren van een kennisnetwerk door het verbinden van de kennisknooppunten.

Ter voorbereiding op het congres hebben enkele pré-workshops plaatsgevonden samen met partners in Vlaanderen, Wallonië en Duitsland. Hierbij zijn de (on)mogelijkheden van een transnationale stedelijke eenheid  besproken. Elke pré-workshop is gehouden in een andere regio waarbij de visie vanuit deze deelregio op het thema grensoverschrijdende agglomeratievorming is geformuleerd. De thema’s van de workshop op 19 en 20 oktober zijn het resultaat van deze pré-workshops.

Programma
Op maandag en dinsdag duurt het programma van 9:00 uur tot 17:00 uur. Elke dag worden 2 workshops gehouden, deze vinden allen plaats op een andere locatie. Beide dagen eindigen met een plenaire discussie. De 4 workshopthema's zijn gekozen op basis van zowel de regionale als wereldwijde relevantie.

Thema's:
- Wat is de positie van poly-centrische stedelijke regio's binnen de wereldeconomie?
- Wat zijn de effecten van de transitie naar kenniseconomie voor de steden?
- Hoe creëer je een succesvol grensoverschrijdend infrastructureel netwerk?
- Hoe kan landschapsontwikkeling bijdragen aan het succes van een grensoverschrijdende regio?

Sprekers:
- Henk van Houtum (Radboud Nijmegen)
- Eric-Jan Pleijster (LOLA Landscape Architects)
- Marty van de Klundert (Spacevalue)

Registratie
Inschrijven voor de workshop kan door een bericht te sturen naar m.vanbussel@bureau-europa.nl.Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De kosten bedrag 25 euro (voor eten en drinken)
Wanneer je wilt deelnemen aan het volledige Isocarp-congres kan dit door in te schrijven door www.isocarp2015.org.

PROGGRAMMA DAG I - 19 oktober

9:00 Ontvangst & Welkom door Wethouder Gerdo van Grootheest
Cityhall Maastricht

10:00 Workshop 1: "Wat is de positie van poly-centrische stedelijke regio's binnen de wereldeconomie?"
locatie: Jan van Eyck Academie

Hoe organiseren we onze economie en de kwaliteit van leven in een wereldeconomie met enorme geopolitieke en economische verschuivingen tussen metropoolregio's, landen en continenten? Hoe kunnen poly-centrische regio's zoals de Euregio Maas-Rijn een belangrijke positie verkrijgen binnen de wereldeconomie en in hoeverre vormen de grenzen hiervoor nog een barrière?
Introductie Robert Broesi,Must Urban Design
 

12:30 Lunch
locatie: Brasserie Tapijn,Tapijnkazerne

13:30  Keynote Marty van de Klundert (Spacevalue)
locatie: Turnzaal, Universiteit Maastricht

14:15    Workshop 2 "Wat zijn de effecten van de transitie naar kenniseconomie voor de steden?"
locatie: Turnzaal, Universiteit Maastricht

Bij het doel om succesvol en van betekenis te zijn richten veel Europese steden zich op de kenniseconomie. Maar wat zijn de gevolgen van deze overgang van een industriële of dienstverlenende economie naar een kenniseconomie voor het functioneren van de steden in deze regio? Wat is de impact op het dagelijks leven en hoe kunnen de steden voldoen aan de behoeften die nodig zijn in een kennismaatschappij?
Introductie: Graeme Evans, Universiteit Maastricht

16:30 Conclusies & Feedback
locatie: Brandweerkantine, Capucijnenstraat Maastricht

17:00 Borrel
locatie: Brandweerkantine, Capucijnenstraat Maastricht
 

PROGRAMMA DAG II - 20 oktober

8:30  Ophalen van de fietsen bij Aon de Stasie
locatie: Stationsplein Maastricht

9:00 Keynote Eric-Jan Pleijster (Lola Landscape Architects)
locatie: ’t Lab Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht

9:45 Workshop 3 "Hoe kan landschapsontwikkeling bijdragen aan het succes van een grensoverschrijdende regio?"
locatie: ’t Lab Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht

Kunnen landschapsparken functioneren als de hoognodige contramal voor het stedelijk gebied? In de Euregio werken de verschillende steden samen aan het gezamenlijke doel van het onderhouden en ontwikkelen van het Drielandenpark. Wat is de betekenis van dergelijke ontwikkelingen voor grensoverschrijdende regio's en kan het gebruikt worden als een strategie voor ruimtelijke ontwikkeling?
Introductie: Anja Brull, projectleider Tri-Country Park

12:30 Lunch
locatie: Caracola, President Rooseveltlaan 213, Maastricht

13:30 Keynote Henk van Houtum (Radboud Universiteit)
locatie: Bureau Europa, Boschstraat 9, Maastricht

14:15 Workshop 4 "Hoe creëer je een succesvol grensoverschrijdend infrastructureel netwerk?"
locatie: Bureau Europa, Boschstraat 9 Maastricht

Om een stedelijke regio van betekenis te worden is het creëren van een netwerk van goede verbindingen tussen de kennis- en stedelijke knooppunten essentieel. In de Euregio Maas-Rijn is de connectiviteit met de auto redelijk goed, dit in tegenstelling tot het grensoverschrijdend openbaar vervoer. Wat zijn de mogelijkheden voor een goed functionerend grensoverschrijdend infrastructureel netwerk en wat zijn de barrières?
Introductie: Jake Wiersma, Gemeente Maastricht

16:30 Conclusie & Feedback
locatie: Bureau Europa, Boschstraat 9 Maastricht

17:00 Borrel
locatie: Bureau Europa, Boschstraat 9 Maastricht

Moderator
Bart Cosijn

Beeldmateriaal

19 oktober dag I

20 oktober dag II

21 oktober Isocarp Rotterdam

Video